Ressourcegruppe

I Bondebyens børnehave har vi én ressourcegruppe, hvor der pt går 4 børn på stuen. Børnene er mellem 3-6 år. Gruppen arbejder udfra en TEACCH inspireret pædagogik, som indebærer Boardmaker, faste rutiner, struktur, forudsigelighed og tydelighed.

Der tages afsæt i barnets individuelle behov og udvikling, for at sikre barnets nærmeste udviklingszone bedst muligt.

Vi vægter et godt forældresamarbejde og ligeledes samarbejdes der med psykolog, talepædagog og Motorikhus. 

Det enkelte barn har mulighed for at deltage i nogle af husets aktiviteter på tværs, så som fællessamlinger og temauger. Der er også mulighed for, at det enkelte barn kan deltage i aktiviter på en almen stue i det omfang barnet kan klare det. I disse inklusionsforløb vil der altid deltage en specialpædagog.

Der laves beskrivelse og udviklingsplaner af barnet halvårligt.

Der er 25 timer pr. barn, men timerne er fordelt på hele gruppen og skal dække en åbningstid fra 7-17.