Inklusion

Lyngby Taarbæk kommune har defineret en inklusionsstrategi i februar 2013.

I den forbindelse er det vigtigt at:

  • At have fokus på børnenes relationer
  • Se at ihvert barn har unikke egenskaber, evner, interesser og læringsbehov
  • Arbejde tværfagligt og trække specialisters viden ind i den normale daginstitution
  • Have fokus på egen praksis og se, hvilke barrierer der kan være for, at alle børn kan blive en del af fællesskabet.

Der arbejdes på befordrende læringsmiljøer, som inkluderer og imødekommer alles behov.

Kompetencer fra både almen- og specialområdet bringes i spil for at muliggøre størst mulig inklusion.

I Bondebyen har vi forskellige inklusionsforløb. Vi har forløb, hvor barnet følger "storbørnsgruppens " aktiviteter 1 formiddag om ugen. Vi kan have forløb på tværs af stuerne, hvor der bliver tilrettelagt legeforløb med udvalgte børn. Udover det kan der aftales formiddagsbesøg fra ressourcegruppen til almen og omvendt.

På legepladsen har børnene ligeledes mulighed for at mødes på tværs af grupperne.

Vi har i huset oprettet tre inklusionspladser, som følger de almene grupper.

Personalegruppen har gennem de seneste år fået fælles kompetenceudvikling, i form af oplæg fra fagpersoner, samt uddannelsesforløb i Systemisk analyse af Læringsmiljøer. Dette er blandt andet med til skabe de bedst mulige betingelser for social inklusion. 

Inklusion handler om alle børn i Bondebyens børnehave.