Kostpolitik

Kost/Sukkerpolitik

Revideret af forældrebestyrelsen d. 29. august 2012.

Reglerne er som følger:

Fødselsdage: Se fødselsdagspoltilik

Men ingen regler uden undtagelse:

En is kan uddeles af personalet på udvalgte ture eller en meget varm sommereftermiddag.

Til specielle arrangementer f.eks. julefest, sommerfest osv. vil fx æbleskiver være okay, ligesom der kan serveres saft for børnene.

I pædagogisk øjemed – fx i forbindelse med udnyttelse af haven – er det okay at anvende sukker i begrænset omfang. Vi bager ofte boller med børnene, men her begrænses brug af sukker også.