Rundvisning og forældresamtaler

For eventuel rundvisning spørg efter Anja Egedal eller Lasse Lund Elmer.

Der tilbydes en samtale årligt med stuens personale. Hvis der er brug for yderligere samtaler er det altid en mulighed.

På almen stuerne tilbydes en 3 måneders samtale efter barnet er startet i børnehave. Dernæst tilbydes en samtale inden det enkelte barn skal i "Storbørnsgruppen" (1 gang om ugen), samt en sidste samtale inden barnet starter i skole.

For ressourcegruppen afholdes der møder hver halve år, og igen efter behov.