Eksterne fagpersoner

I Børnehaven har vi tilknyttet forskellige samarbejdspartnere - Psykolog, talepædagog, tosprogspædagog og Motorikhus.

Der er to PPR psykologer tilknyttet børnehaven. En til almenområdet og en til ressourcebørnene.