Indkøring af børn

Det forventes at der bruges en uge på indkøring af jeres barn.

I vil forinden få et velkomstbrev tilsendt med post, hvor det fremgår hvilken stue jeres barn skal gå på. På barnets første dag udleveres en velkomstpjece.

1. dag - Møder I på barnets stue kl. 9.30, hvor I er sammen indtil ca. 11.00

2. dag -  I møder ind ca. 9.00 og medbringer madpakken. Efter frokost ca. 12 siger man farvel, eller går en lille tur på legepladsen. 

3. dag -  I møder efter aftale med pædagogerne på stuen, og aftaler nærmere for dagen. De fleste forældre går en tur og kommer tilbage efter en times tid. Efterfølgende kan der tilbringes tid sammen på legepladsen mellem 12-14.

De resterende dage aftales med stuens personale.

Vi opfordrer til, at barnet de første 14 dage i børnehaven ikke har alt for lange dage. Er dette ikke muligt tilrettelægges en god dag for barnet i samarbejde med jer.

Det er altid individuelt, hvor hurtigt ens barn falder til i de nye omgivelser. Det kan føles som et stort skift, at komme fra vuggestue/dagpleje til børnehave.

 

Bilag
Læs også gerne vores velkomstfolder.