Dagligdagen

Hverdagen i børnehaven er bygget op omkring daglige pædagogiske rutiner og faste  aktiviteter.

Hver morgen vil der være mulighed for at få morgenmad ml. kl. 7 – 8.00. Vi sidder sammen i køkkenet og spiser, og vi tilbyder cornflakes, havregryn, mælk og te.

Fra 9.30-11.00 er det som regel her der er faste pædagogiske aktiviteter, såsom turdage, sproglege, samling, krop og bevægelse, kreativitet og temauger.

Vi spiser frokost kl. 11.00, og er børnene sultne på andre tidspunkter må der selvfølgelig tages en mad. Der serveres vand til frokosten og vi opfordrer til, at børnene ikke har medbragt juice og lign. med.

Mellem 12-14 er alle børn på legepladsen. Der kan også være børn der sover til middag i dette tidsrum. På legepladsen leges der på tværs af stuerne. Det kan både være "fri" leg og mere voksenstyrede aktiviteter.

Vi spiser frugt på stuerne kl. 14.00.
Børnene får økologisk mælk til frugt om eftermiddagen, dog undtagen fredag. Om sommeren spises der også frugt på legepladsen.

Efter frugt leges der både inde og ude indtil børnehaven lukker.
--------------------------------------------------------------------------

I børnehaven har vi tovholdere indenfor Sprog, Natur, IT og pædagogik, SAL og Aktionslæring. Tovholderne samarbejder også på tværs af institutionerne i netværket LUN og er med til, at understøtte aktiviteter i Bondebyen, samt følge, implementere og videregive den nyeste viden til huset.